Фармацевт

»

Ви го претставуваме овој софтверски пакет за аптеки. Наменет за драстично намалување на обемот на работа на фармацевтите.

farmacevt

Web Start

»

Веб страница наменета за корисници кои имаат потреба само да бидат присутни на интернет.

Pantheon™

»

Најдоброто ERP решение во оваа област кое има повеќе од 19 000 корисници во Источна Европа.

Web Simple

»

Веб страница за мали компании кои можат да го видат потенцијалот на интернет презентација.

Фармацевт

Фармацевт

Фармацевт е софтвер во кој се интегрирани повеќе модули кои им овозможуваат на аптеките да ги совладаат проблемите во комплицираното фармацевстско работење во денешно време. Софтверот вклучува систем за комерцијално работење, како и систем за обработка на рецепти, систем за нарачки и многу други можности кои се комбинирани во едноставен и интуитивен интерфејс за работа.

 • Работа со лекови од позитивна листа и отц листа во единствена програма и преку единствен интерфејс
 • Едноставен и прегледен интерфејс за работа со минимална или мала употреба на глувче
 • Филтрирање на производи по шифра и име во единсвено поле за пребарување
 • Барање на производ по генерично име и дејство при продажба
 • Покажување на сродни лекови со еден клик
 • Информации за дозирање за лекови при самата продажба
 • Автоматско доделување на број на спецификација и реден број при продажба на лекови од позитивната листа и можност веднаш да се пополнат податоците од рецептот или подоцна кога фармацевтот ќе има слободно време. (автоматско книжење)
 • Можност за работа со повеќе пациенти истовремено (повеќе отворени сметки)
 • Прием на роба
 • Попис
 • Генерирање на потребните датотеки  за ФЗО при фактурирање
 • Автоматско генерирање на нарачки на база на продажба и контролирана нарачка од фармацевт
 • Можност за адаптација на ланец на аптеки
 • Можност за работа со картичка за лојалност