Фармацевт

»

Ви го претставуваме овој софтверски пакет за аптеки. Наменет за драстично намалување на обемот на работа на фармацевтите.

farmacevt

Web Start

»

Веб страница наменета за корисници кои имаат потреба само да бидат присутни на интернет.

Pantheon™

»

Најдоброто ERP решение во оваа област кое има повеќе од 19 000 корисници во Источна Европа.

Web Simple

»

Веб страница за мали компании кои можат да го видат потенцијалот на интернет презентација.

Pantheon™

Pantheon™

PANTHEON™ е бизнис информациски систем кој ви овозможува целосна контрола на бизнис процесите во компанијата. Решенијата се прилагодени на потребите и барањата на корисниците и нудат оптимализација на бизнисот во секоја компанија, без оглед на големината или дејноста.