Фармацевт

»

Ви го претставуваме овој софтверски пакет за аптеки. Наменет за драстично намалување на обемот на работа на фармацевтите.

farmacevt

Web Start

»

Веб страница наменета за корисници кои имаат потреба само да бидат присутни на интернет.

Pantheon™

»

Најдоброто ERP решение во оваа област кое има повеќе од 19 000 корисници во Источна Европа.

Web Simple

»

Веб страница за мали компании кои можат да го видат потенцијалот на интернет презентација.

Веб решенија

Web START

Најмала веб страна, наменета за корисници кои имаат потреба само да бидат присутни на интернет.

Повеќе

Web SIMPLE

Едноставна веб страна, наменета за мали компании кои сакаат да ги промовираат своите производи и услуги како целина.

Повеќе

Web PLUS

Веб страна за сите оние кои не се задоволуваат со наједноставна интернет презентација, но сепак немаат потреба од чести промени на содржините на веб страната.

Повеќе

Web CMS

Професионално веб решение кое му овозможува на клиентот сам да ги надополнува и менува содржините на својата веб страна.

Ова решение е погодно за компании кои имаат голема палета на производи и услуги кои е пожелно да се презентираат одделно, а не како група.

Повеќе

Web FLASH

Динамична и забавна веб страна која има за цел сопственикот да ја претстави на што е можно поуникатен начин, со многу визуелни и звучни ефекти.

Повеќе

Web E!BIZ

Веб решение кое е наменето за компании кои имаат цел максимално да го искористат своето интернет присуство и да го зголемат својот профит преку интернет продажба.

Повеќе

Web PRO

Доколку имате посебна визија за веб страна и ниту еден од предложените пакети не одговара на вашите желби и потреби тогаш Web PRO е за вас.

Нашиот тим од искусни професионалци ќе ви предложи уникатно решение кое ќе одговара на вашите потреби и желби.

Повеќе