Фармацевт

»

Ви го претставуваме овој софтверски пакет за аптеки. Наменет за драстично намалување на обемот на работа на фармацевтите.

farmacevt

Web Start

»

Веб страница наменета за корисници кои имаат потреба само да бидат присутни на интернет.

Pantheon™

»

Најдоброто ERP решение во оваа област кое има повеќе од 19 000 корисници во Источна Европа.

Web Simple

»

Веб страница за мали компании кои можат да го видат потенцијалот на интернет презентација.

Web E!BIZ

Web E!BIZ

Веб решение кое е наменето за компании кои имаат цел максимално да го искористат своето интернет присуство и да го зголемат својот профит преку интернет продажба.

  • Уникатен изглед
  • Можност за on-line купување
  • Внес до 50 производи
  • WEB2.0 презентација со валиден XHTML и CSS

Цена: 449€

Гратис:
  • Хостинг, регистрација за 1 година
  • 3 e-mail адреси ime@firma.com.mk или ime@firma.com.
  • 5 поддомени
  • Бесплатни промени 6 месеци