Фармацевт

»

Ви го претставуваме овој софтверски пакет за аптеки. Наменет за драстично намалување на обемот на работа на фармацевтите.

farmacevt

Web Start

»

Веб страница наменета за корисници кои имаат потреба само да бидат присутни на интернет.

Pantheon™

»

Најдоброто ERP решение во оваа област кое има повеќе од 19 000 корисници во Источна Европа.

Web Simple

»

Веб страница за мали компании кои можат да го видат потенцијалот на интернет презентација.

Web CMS

Web CMS

Професионално веб решение кое му овозможува на клиентот сам да ги надополнува и менува содржините на својата веб страна.

Ова решение е погодно за компании кои имаат голема палета на производи и услуги кои е пожелно да се презентираат одделно, а не како група.

  • Уникатен изглед
  • Можност за промена од страна на корисникот
  • Внес до 30 линкови во менито (можностите се неограничени)
  • Внес до 120 фотографии
  • Контакт форма и googlemap по желба
  • WEB2.0 презентација со валиден XHTML и CSS

Цена: 379€

Гратис:
  • Хостинг, регистрација за 1 година
  • 20 e-mail адреси ime@firma.com.mk или ime@firma.com.
  • 4 пододмени poddomen.firma.com.mk
  • Бесплатни промени 6 месеци