Фармацевт

»

Ви го претставуваме овој софтверски пакет за аптеки. Наменет за драстично намалување на обемот на работа на фармацевтите.

farmacevt

Web Start

»

Веб страница наменета за корисници кои имаат потреба само да бидат присутни на интернет.

Pantheon™

»

Најдоброто ERP решение во оваа област кое има повеќе од 19 000 корисници во Источна Европа.

Web Simple

»

Веб страница за мали компании кои можат да го видат потенцијалот на интернет презентација.

Web FLASH

Web FLASH

Динамична и забавна веб страна која има за цел сопственикот да ја претстави на што е можно поуникатен начин, со многу визуелни и звучни ефекти.

  • Уникатен изглед
  • До 5 линка во менито
  • До 20 фотографии
  • Контакт форма
  • Flash презентација со анимации и аудио и видео ефекти

Цена: 449€

Гратис:
  • Хостинг, регистрација за 1 година
  • 10 e-mail адреси ime@firma.com.mk или ime@firma.com.
  • Бесплатни промени 6 месеци