Фармацевт

»

Ви го претставуваме овој софтверски пакет за аптеки. Наменет за драстично намалување на обемот на работа на фармацевтите.

farmacevt

Web Start

»

Веб страница наменета за корисници кои имаат потреба само да бидат присутни на интернет.

Pantheon™

»

Најдоброто ERP решение во оваа област кое има повеќе од 19 000 корисници во Источна Европа.

Web Simple

»

Веб страница за мали компании кои можат да го видат потенцијалот на интернет презентација.

Web PLUS

Web PLUS

Веб страна за сите оние кои не се задоволуваат со наједноставна интернет презентација, но сепак немаат потреба од чести промени на содржините на веб страната.

  • Уникатен изглед
  • До 10 линка во менито
  • Додавање на Англиски јазик или друг втор јазик
  • До 60 фотографии
  • Контакт форма
  • WEB2.0 презентација со валиден XHTML и CSS

Цена: 249€

Гратис:
  • Бесплатно додавање на втор јазик
  • Хостинг, регистрација за 1 година
  • 10 e-mail адреси ime@firma.com.mk или ime@firma.com.
  • Бесплатни промени 4 месеци