Фармацевт

»

Ви го претставуваме овој софтверски пакет за аптеки. Наменет за драстично намалување на обемот на работа на фармацевтите.

farmacevt

Web Start

»

Веб страница наменета за корисници кои имаат потреба само да бидат присутни на интернет.

Pantheon™

»

Најдоброто ERP решение во оваа област кое има повеќе од 19 000 корисници во Источна Европа.

Web Simple

»

Веб страница за мали компании кои можат да го видат потенцијалот на интернет презентација.

Web SIMPLE

Web SIMPLE

Едноставна веб страна, наменета за мали компании кои сакаат да ги промовираат своите производи и услуги како целина.

 • Уникатен изглед
 • До 5 линка во менито
 • До 20 фотографии
 • Додавање на Англиски јазик или друг втор јазик
 • Контакт форма
 • WEB2.0 презентација со валиден XHTML и CSS

Цена: 169€

Гратис:
 • Хостинг, регистрација за 1 година
 • 3 e-mail адреси ime@firma.com.mk
  или ime@firma.com.
 • Бесплатни промени 4 месеци